Novice/IMG_1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 18. maja, ob 24. uri, zaprlo drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« iz ...

Projekt ''Gorenjske ribe''

LAS Gorenjska košarica je v okviru projekta "Gorenjske ribe", ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 v okviru izvajanja CLLD, uspešno izvedla kulinarične ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo tretji javni razpis za ukrep »Inovacije v akvakulturi«. Tretji javni razpis ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«. ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v predelavo ribiških proizvodov ...

Izdelovalec projektne naloge, Geološki Zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana, organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. februarja 2021, ob 24. uri zaprlo četrti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 28. januarja 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«. ...

Sektor za ribištvo je kot Organ upravljanja, dne 21. 1. 2021 izvedel redno sejo Delovne skupine za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) v Republiki Sloveniji, za večletni ...

Izdelovalec strokovne naloge, podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavitev rezultatov ...