Vprašanja in odgovori

Vprašanja, vezana na izvajanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020, lahko postavite v okviru foruma Agencije RS za kmetijske trge in razvoja podeželja.