Novice/IMG_1

Vabilo na predstavitev končnih rezultatov strokovne naloge z naslovom »Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih voda Republike Slovenije«

Izdelovalec strokovne naloge, podjetje Aquarius d.o.o. Ljubljana, organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavitev rezultatov strokovne naloge z naslovom »Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih voda Republike Slovenije«, ki bo potekala 3. 2. 2021 ob 10. uri kot videokonferenca (Zoom).

Namen izdelave strokovne naloge z naslovom »Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih vodah Republike Slovenije«, katere pripravo so koordinirali v podjetju Aquarius, sodelovali pa so strokovnjaki z Biotehniške fakultete (UL), Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – Zavod Kranj ter Vodnogospodarskega biroja Maribor, je bil preveritev potenciala obstoječih lokacij akvakulture na celinskih površinskih vodah ter opredelitev in evidentiranje potencialnih lokacij, kjer bi bilo mogoče v prihodnje povečati obstoječe in razvijati morebitne nove oblike akvakulture v Republiki Sloveniji. Strokovna naloga vključuje obravnavo in ovrednotenje potenciala različnih akvakulturnih dejavnosti na območju Republike Slovenije.

 

Program:
 

Ura

Tema

 

10:00 – 10:10

Uvodni pozdrav in nagovor predstavnika naročnika

Dušan Bravničar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo)

10:10 – 10:30

Predstavitev končnih rezultatov strokovne naloge z naslovom »Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih voda Republike Slovenije«

Maja Sevšek, mag. Martin Žerdin (Aquarius d.o.o., Ljubljana)

10:30 - 11:00

Diskusija

 


Vljudno vas prosimo, da svojo prijavo na dogodek pošljete do 30. 1. 2021. Prijave na javno predstavitev končnih rezultatov strokovne naloge z naslovom »Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih površinskih voda Republike Slovenije« sprejemamo na elektronskem naslovu: alenka@aquarius-lj.si.

Vljudno vabljeni!