Novice/IMG_1

Zaprtje 4. javnega razpisa za ukrep ''Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja''

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. februarja 2021, ob 24. uri zaprlo četrti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja«.

Četrti javni razpis za ukrep »Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja« se zapre na podlagi tretjega odstavka 101. člena Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18 in 80/18).