Informacijske pisarne

Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja

Najpomembnejša INFO točka je organizirana na Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (e-naslov: aktrp@gov.si), v okviru njenega klicnega centra na telefonski številki (01) 580 77 92. Zainteresiranim bodo nudili podrobne informacije o vseh ukrepih (namen, vsebina, upravičene aktivnosti in stroški, merila za izbor in posebnosti posameznih ukrepov), pogojih javnih razpisov in razpisni dokumentaciji ter načinu pridobivanja sredstev (postopki).