Novice/IMG_1

Javni razpis za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju javnega razpisa za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture za izpad prihodkov ter dodatne stroške.

Predmet podpore javnega razpisa so podpore za izplačevanje nadomestil za izpad dohodka v morskem gospodarskem ribištvu zaradi povečanja stroškov izvajanja ribolovnih aktivnosti in za izplačevanje nadomestil zaradi izpada dohodka zaradi povišanja cen hrane za ribe, tako pri sladkovodni akvakulturi kot tudi pri vzreji morskih rib, ki so nastali zaradi motenj na trgu.

Višina nepovratnih sredstev v okviru tega javnega razpisa znaša 731.000,00 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije 548.250,00 evrov ter prispevek Republike Slovenije 182.750,00 evrov.

Upravičenci do nadomestila so pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in ribiči – fizične osebe v skladu z zakonom, ki ureja morsko ribištvo, ki so uporabniki ribiških plovil z veljavnim dovoljenjem za gospodarski ribolov, izdanim v Republiki Sloveniji ter pravne ali fizične osebe, ki so gospodarske družbe, zadruge, zavodi, društva, samostojni podjetniki posamezniki ali nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji in imajo ob oddaji vloge v Republiki Sloveniji registrirano dejavnost gojenja vodnih organizmov ter so vpisani v CRA.

Vnos in oddaja vloge v elektronski sistem se začne prvi delovni dan po izteku enaindvajsetih dni od objave najave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Javni razpis je odprt do 30. septembra 2023.

Javni razpis z razpisno dokumentacijo je dostopen na osrednjem spletnem mestu držane uprave.