Novice/IMG_1

Zaprtje 5. javnega razpisa za ukrep ''Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo''

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 28. januarja 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo«.

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v okoljsko akvakulturo« se zapre na podlagi tretjega
odstavka 101. člena Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega
sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18 in 80/18).

Obvestilo