Novice/IMG_1

VABILO NA PREDSTAVITEV REZULTATOV PROJEKTNE NALOGE Z NASLOVOM »MOŽNOSTI ZA POVEČANJE POTENCIALA LOKACIJ ZA AKVAKULTURO NA CELINSKIH PODZEMNIH VODAH REPUBLIKE SLOVENIJE«

Izdelovalec projektne naloge, Geološki Zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana, organizira v sodelovanju z naročnikom Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije predstavitev rezultatov projektne naloge z naslovom »Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih podzemnih vodah Republike Slovenije«, ki bo potekala 3. 3. 2021 ob 10. uri kot videokonferenca (Teams).

Namen izdelave projektne naloge je bil preveritev možnosti rabe podzemnih voda za akvakulturo, predvsem pa opredelitev in evidentiranje potencialnih območij  oziroma lokacij, kjer bi bila v prihodnje mogoča raba podzemne vode tudi za potrebe akvakulture.

 

Gradivo je dostopno tukaj.

 

Program:
 
 

Ura

Tema

  

10:00 – 10:10

Uvodni pozdrav in nagovor predstavnika naročnika

Dušan Bravničar (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Direktorat za hrano in ribištvo, Sektor za ribištvo)

10:10 – 10:30

Predstavitev rezultatov strokovne naloge z naslovom »Možnosti za povečanje potenciala lokacij za akvakulturo na celinskih podzemnih vodah Republike Slovenije«

 Mitja Janža (Geološki zavod Slovenije, Oddelek za podzemne vode – hidrogeologija)

10:30 - 11:00

Diskusija

 

 
Vljudno vas prosimo, da svojo prijavo na dogodek pošljete do 1. 3. 2021 na elektronski naslov: mitja.janza@geo-zs.si.

Vljudno vabljeni!