Novice/IMG_1

Zaprtje 2. javnega razpisa za ukrep "Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve"

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 18. maja, ob 24. uri, zaprlo drugi javni razpis za ukrep »Akvakultura, ki zagotavlja okoljske storitve« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (ESPR) za obdobje 2014-2020.

Podlaga je Uredba o izvajanju ukrepov iz navedenega operativnega programa (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19 in 41/21).

Obvestilo