Naslovna/20150218_1

Ribištvo

Ribištvo je dejavnost, ki zajema ribolov, akvakulturo ter predelavo in trženje rib in ribiških proizvodov. Po standardni klasifikaciji dejavnosti v Republiki Sloveniji se ribištvo deli na morsko ribištvo, sladkovodno ribištvo, gojenje morskih organizmov in gojenje sladkovodnih organizmov ter na predelovalno dejavnost, in sicer predelavo in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev.

Ribolov obsega ribolov na morju, to je gospodarski in negospodarski ribolov ter ribolov na celinskih vodah, gre za negospodarski ribolov.

Akvakultura je vzreja vseh vodnih organizmov in zajema tako vzrejo sladkovodnih organizmov kot vzrejo morskih organizmov (marikulturo).

Predelava in trženje sta del ribiške dejavnosti, ki ribam in ribiškim proizvodom dajeta dodano vrednost in zagotavljata potrošnikom kakovostne proizvode. Slovenija ima le nekaj obratov, katerih izključna dejavnost je predelava in trženje rib tako morskih kot sladkovodnih. Na Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je odobrenih 24 obratov, ki se ukvarjajo z ribiškimi proizvodi. Gre predvsem za mala podjetja ter eno večje podjetje. S trženjem ribiških proizvodov se ukvarjajo tudi registrirani obrati - to so ribarnice, poleg tega pa se s trženjem ukvarjajo tudi nekateri ribiči. Vsekakor je dejavnost pomembna za slovenski trg, ki je tako preskrbljen s kvalitetnimi ribiškimi proizvodi.