Novice/IMG_1

ZAPRTJE 5. JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP ''Produktivne naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture''

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture«.

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v predelavo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« se zapre na podlagi tretjega odstavka 101. člena Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18 in 80/18).

Obvestilo