Novice/IMG_1

Redna seja Delovne skupine za CLLD 2021-2027

Sektor za ribištvo je kot Organ upravljanja, dne 21. 1. 2021 izvedel redno sejo Delovne skupine za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (CLLD) v Republiki Sloveniji, za večletni finančni okvir za obdobje 2021-2027.
Člani delovne skupine so se seznanili z aktualnimi informacijami glede izvajanja ukrepa s strani MKGP in informacijami LASR s terena, z napredkom pri sprejemanju zakonodaje na EU ravni.
Delovna skupina se je seznanila in potrdila tudi vsebine 3. osnutka OP ESPRA 2021-2027 za vsebine CLLD, ki bo konec januarja poslan na EK ter predlogom razdelitve finančnih sredstev in intervencijsko logiko za vsebine CLLD.

Gradiva in vabilo so v prilogah. 

Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3