Novice/IMG_1

V sredo, 18. 12. 2019 se je v veliki sejni dvorani Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, odvila 8. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ...

Nacionalni inštitut za biologijo vabi na seminar z naslovom »Rebrača Mnemiopsis leidyi v slovenskem morju«, ki ga bodo predstavili dr. Borut Mavrič, prof. dr. Lovrenc Lipej in dr. Tjaša Kogovšek. ...

Ministri EU, pristojni za kmetijstvo in ribištvo, so se v ponedeljek in torek sestali na rednem zasedanju Sveta EU. S strani Slovenije se je zasedanja udeležila ministrica dr. Aleksandra Pivec. V ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je v sklopu aktivnosti priprav na novo finančno perspektivo 2021-2027, uspešno izvedlo prvo delavnico za pripravo vsebin za ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je v sklopu aktivnosti priprav na novo finančno perspektivo 2021-2027, uspešno izvedlo prvo delavnico za pripravo vsebin ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo je v sklopu aktivnosti priprav na novo programsko obdobje 2021-2027 uspešno izvedlo prvo delavnico za pripravo vsebin možnih ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je v sklopu aktivnosti priprav na novo obdobje 2021-2027, uspešno izvedlo prvo delavnico za pripravo vsebin lokalnega razvoja, ki ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo je v sklopu aktivnosti priprave dokumentov za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2021-2027, ki ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen drugi javni razpis iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, ...

V Kopru je 11. 7. 2019 potekal redni letni delovni sestanek Lokalnih akcijskih skupin za ribištvo, ki v okviru izvajanja ukrepa CLLD koristijo sredstva iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo ...