Novice/IMG_1

ZAPRTJE 5. JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP ''PRODUKTIVNE NALOŽBE V KLASIČNO AKVAKULTURO''

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. marca 2021, ob 24. uri zaprlo peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo«.

Peti javni razpis za ukrep »Produktivne naložbe v klasično akvakulturo« se zapre na podlagi tretjega odstavka 101. člena Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18 in 80/18).

Obvestilo