Novice/IMG_1

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi

V Uradnem listu RS je bila v petek, 21. julija 2023, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi. Uredba ureja izvajanje tistih ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo z javnimi razpisi in se spreminja zaradi uvajanja novega ukrepa znotraj pete prednostne naloge, določeno z 68. členom Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 508/2014 v zvezi s posebnimi ukrepi za ublažitev posledic vojne agresije Rusije proti Ukrajini za ribolovne dejavnosti in omilitev učinkov motenj na trgu, ki jih je povzročila navedena vojna agresija na dobavno verigo ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture.

 

Na podlagi navedenega se dodaja ukrep za finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v sektorju ribištva in akvakulture, ki je posledica vojne agresije Rusije proti Ukrajini.

 

Finančna sredstva so v okviru OP ESPR 2014–2020 razdeljena in potrjena s strani Evropske komisije na ravni prednostnih nalog Unije, v okviru katerih se izvajajo posamezni ukrepi iz te uredbe. Stopnje intenzivnosti javne pomoči so določene v okviru posameznih ukrepov. Najvišja stopnja prispevka iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je 75 % upravičenih javnofinančnih odhodkov, preostala sredstva v višini 25 % pa so zagotovljena v okviru proračuna Republike Slovenije.

 

Skupna vrednost ukrepa nadomestil v morskem gospodarskem ribištvu in v akvakulturi tako znaša 731.000,00 EUR. Delež ESPR (75%) je 548.250,00 EUR, nacionalni udeležba (25%) je 182.750,00 EUR.

 

Na podlagi navedenega bo 4. 9. 2023 predstavljen javni razpis za predmetni ukrep: FINANČNO NADOMESTILO ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE V SEKTORJU RIBIŠTVA IN AKVAKULTURE ZA IZPAD PRIHODKOV TER DODATNE STROŠKE. Javni razpis bo predstavljen v Hiši Evropske unije na Dunjaski cesti 20 v Ljubljani, predvidoma ob 11.uri.