Novice/IMG_1

V zadnji številki FARNET magazina, ki ga izdaja DG Mare pri Evropski komisiji, je predstavljen tudi članek o izvajanju ukrepa CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 v Sloveniji. ...

Dne, 17. 12. 2020 je potekala video razprava z deležniki o izvajanju pristopa CLLD/LEADER po sistemu 3+1 v prihodnjem programskem obdobju.  Društvo za razvoj slovenskega podeželja (v nadaljevanju: ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Sektor za ribištvo, je kot Organ upravljanja, dne 9. 12. 2020 izvedel redno sejo Delovne skupine za pripravo vsebin za lokalni razvoj, ki ga vodi ...

»Letni pridelek školjk je odvisen od številnih dejavnikov. Na naravne, kot sta rast školjk in škode zaradi različnih naravnih pojavov, nimamo vpliva. Tako lahko na leto pridelam 50 ali pa 300 ton ...

Ribištvo in turizem

Spletni portal Agrobiznis je objavil članek o tem, kako ribiška dejavnost na Obali in ribogojska ob naših številnih ribogojnicah sodita v kategorijo zanimive turistične ponudbe v Sloveniji. ...

Knjižica Jedi iz postrvi iz reke Soče in njenih pritokov je nastala v okviru projekta sodelovanja Ocenjevanje ribjih izdelkov, ki ga izvajajo LAS Dolina Soče,  LAS Posavje in LAS Gorenjska košarica. ...

Spletni portal Agrobiznis je objavil članek o tem, kako štiri lokalne akcijske skupine izvajajo projekte, ki se financirajo prek ukrepa CLLD v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. ...

V Uradnem listu Republike Slovenije bo danes objavljen prvi javni razpis za ukrep »zdravje in varnost« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki ...

Spletni portal Agrobiznis je objavil članek o tem, kako poskušajo slovenski ribiči in ribogojci povečati prodajo rib oziroma s kar najpreprostejšim nakupom porabnike spodbuditi k večjemu uživanju ...

Kako do svežih rib?

V teh dneh se vsi soočamo s tem, kje in kako do hrane na čim bolj varen način. Tukaj najdete informacije, kje, kako in na kakšen način lahko kupite ribe, školjke in še kaj.