Novice/IMG_1

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo danes, 20. septembra 2023 ob 24. uri zaprlo tretji javni razpis za ukrep Zdravje in varnost v okviru OP ESPR 2014-2020. Obvestilo je ...

Upravičencem, ki so iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo 2014-2020 prejeli javna sredstva za izvedbo naložb in so jim naložbo kakorkoli uničile nedavne poplave in zemeljski ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju javnega razpisa za ukrep Finančno nadomestilo za gospodarske subjekte v ...

V Uradnem listu RS je bila v petek, 21. julija 2023, objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 5. aprila 2023 ob 24. uri zaprlo sedmi javni razpis za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo in sedmi javni razpis za ukrep predelava ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 16. decembra 2022 ob 24. uri zaprlo šesti javni razpis za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja v okviru OP ...

V skladu s Strateškimi smernicami za EU akvakulturo Evropska komisija pripravlja smernice o regulativnih in upravnih postopkih v akvakulturi. Pri tem je v podporo mehanizem EU za pomoč ribogojstvu, v ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v Uradnem listu Republike Slovenije danes objavilo najavo o odprtju 3. javnega razpisa za ukrep Zdravje in varnost. Predmet podpore javnega razpisa ...

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (OP ESPR) v Republiki Sloveniji za ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  Sektor za ribištvo, se tudi letos aktivno predstavlja na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni. Osrednja aktivnost na ...