Novice/IMG_1

Predstavitev ribištva na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra 2022 (20. – 25. avgust 2022)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,  Sektor za ribištvo, se tudi letos aktivno predstavlja na 60. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu Agra v Gornji Radgoni.

Osrednja aktivnost na letošnji predstavitvi je kampanja »Najokusnejše zgodbe naših voda«, s katero želi MKGP osveščati javnost o trajnostnih lokalnih ribiških proizvodih in proizvodih iz ribogojstva. Obiskovalci pa so lahko okusili tudi sveže pripravljene lokalne ribe.

V nedeljo, 21. 8. 2022, so bili na razstavnem prostoru ministrstva predstavljeni primeri dobrih praks v okviru izvajanja ukrepa »Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnosti« (CLLD). Svoje najodmevnejše projekte so predstavili predstavniki vseh štirih lokalnih akcijskih skupin, ki koristijo sredstva ESPR (LAS Dolina Soče, LAS Posavje, LAS Istre in LAS Gorenjska košarica). Obiskovalci dogodka so spoznali mnogo zanimivih projektov, ki povezujejo ribištvo s turizmom in ohranjanjem okolja,  izobražujejo prebivalce o novih načinih priprave rib ter z vsem tem bogatijo našo kulturno dediščino, ohranjajo delovna mesta in povečujejo prepoznavnost ter pomen sektorja.

Vse navedene aktivnosti so sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020.

Foto1

Foto2

Foto3

Foto4

Foto5

Foto6

Prispevek Televizije AS