Novice/IMG_1

Sprememba Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (OP ESPR) v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

S spremembami uredbe se spreminja višina finančnih sredstev na ukrepu zdravje in varnost v skladu z OP ESPR 2014-2020, v okviru katerega se izvajajo aktivnosti (operacije) za izboljšanje higienskih, zdravstvenih, varnostnih in delovnih pogojev za ribiče v obliki naložb v ribiška plovila oziroma opremo za posameznike.

S to spremembo bo v Uradnem listu RS objavljena samo najava javnega razpisa za ukrep zdravje in varnost, dan začetka elektronske oddaje vlog ter dan, do katerega se oddajajo vloge na javni razpis, ker bo celoten javni razpis s pripadajočo dokumentacijo objavljen na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

Javni razpis za ukrep zdravje in varnost bo objavljen najkasneje oktobra letos.