Novice/IMG_1

Anketa: Dobre prakse o regulativnih in upravnih postopkih v EU akvakulturi

V skladu s Strateškimi smernicami za EU akvakulturo Evropska komisija pripravlja smernice o regulativnih in upravnih postopkih v akvakulturi. Pri tem je v podporo mehanizem EU za pomoč ribogojstvu, v okviru katerega je že bila opravljena teoretična raziskava najboljših praks v Evropi, vendar raven podrobnosti in informacij, ki so na voljo po Evropi, ni homogena. Zato bi radi iz prve roke izvedeli, kaj je po vašem mnenju najboljša praksa, ki ste je pri pridobivanju dovoljenj bili deležni. Zato vas prosimo, da izpolnite anketo, ki jo je pripravila Evropska komisija, in je do 21. 10. 2022 dostopna na nslednji strani:

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/aquaculture_eusurvey

Žal je je anketa zapisana zgolj v anlgšekem jeziku, za kar se vam opravičujemo. Če imate težave pri zagotavljanju informacij v angleškem jeziku, jih lahko izpolnite v svojem jeziku.

Hvala za sodelovanje!