Novice/IMG_1

Zaprtje sedmega javnega razpisa za ukrep Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture in sedmega javnega razpisa za ukrep Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bo 5. aprila 2023 ob 24. uri zaprlo sedmi javni razpis za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo in sedmi javni razpis za ukrep predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture v okviru OP ESPR 2014-2020.

Obvestilo o zaprtju javnega razpisa za ukrep produktivne naložbe v klasično akvakulturo.

Obvestilo o zaprtju javnega razpisa za ukrep predelava ribiških proizvodov.