Zbiranje podatkov

Ime ukrepa: Zbiranje podatkov

Pravna podlaga: 77. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Podpira se zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov, kot je določeno v prvem in drugem odstavku 25. člena Uredbe 1380/2013/EU ter nadalje opredeljeno v Uredbi (EU) 2017/1004. Do podpore so upravičene zlasti naslednje vrste dejavnosti:

  • zbiranje, upravljanje in uporaba podatkov za namene znanstvene analize in izvajanja skupne ribiške politike;
  • nacionalni, transnacionalni in podnacionalni večletni programi vzorčenja, če se nanašajo na staleže, zajete s skupno ribiško politiko;
  • spremljanje gospodarskega in rekreacijskega ribolova na morju, vključno s spremljanjem prilova morskih organizmov, na primer morskih sesalcev in ptičev;
  • raziskave na morju;
  • sodelovanje predstavnikov držav članic in regionalnih organov na regionalnih usklajevalnih sestankih, sestankih regionalnih organizacij za upravljanje ribištva, v katerih Unija sodeluje kot pogodbena stranka ali opazovalka ali sestankih mednarodnih organov, zadolženih za znanstvene nasvete;
  • izboljšanje sistemov zbiranja in upravljanja podatkov ter izvajanja pilotskih študij za izboljšanje obstoječih sistemov zbiranja in upravljanja podatkov.

Gre za zbiranje in upravljanje primarnih bioloških podatkov ter tehničnih, okoljskih in socioekonomskih podatkov v ribištvu in akvakulturi ter socioekonomskih podatkov v predelovalni industriji v ribištvu.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.

Skupno raziskovalno središče JRC

Znanstveni, tehnični in ekonomski odbor za ribištvo (STECF)

Predpisi

Program Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2011–2013 podaljšan za obdobje 2014 – 2016

Program Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva za obdobje 2014 – 2016

Delovni načrt Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in akvakulture za obdobje 2017 - 2019

Delovni načrt Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in akvakulture za obdobje 2020 - 2021

Delovni načrt Republike Slovenije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v sektorju ribištva in akvakulture za obdobje 2022 - 2024

Okvir za zagotavljanje kakovosti podatkov (maj 2018)

Letna poročila