Prejemniki sredstev

Informacije o upravičencih, ki so prejeli sredstva, so objavljene na povezavi www.ribiski-sklad.si/Seznam_operacij. Podatki o fizičnih osebah se objavljajo v skladu z nacionalnim pravom, in sicer z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07-UPB) in z Zakonom o informacijskem pooblaščencu (UL RS, št. 113/05 in 51/07 – ZUstS-A).

Uredba 508/2014/EU obvezuje nacionalni organ upravljanja, ki skrbi za izvrševanje ustreznega programa spodbujanja določene dejavnosti (ribištva), da objavi imena upravičencev, ki so prejeli sredstva, in seznam prejetih sredstev z namenom informiranja in obveščanja javnosti o upravičenosti porabe sredstev.

Po predlogu informacijskega pooblaščenca se na spletni strani objavlja osebne podatke – ime in priimek ter identifikacijsko številko registra flote - le tistih fizičnih oseb, ki so v danem obračunskem letu prejeli sredstva vsaj v višini, za katero organ ocenjuje, da je zadostna, da utemeljuje objavo njihovih podatkov. V RS ta prag znaša 1.050 evrov in taka ureditev se trenutno v RS tudi izvaja. Pri ostalih prejemnikih, ki prejmejo manjša sredstva, se podatek o njihovem imenu prekrije.