Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020

Evropska komisija je potrdila Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, z Izvedbenim sklepom Evropske komisije C(2015) 5168 z dne 22. 7. 2015.

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Priloge k programu

Evropska komisija je potrdila prvo spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, z Izvedbenim sklepom Evropske komisije C(2017) 6542 z dne 10. 10. 2017. 

1. sprememba Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je potrdila drugo spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, dne 18. 6. 2018. 

2. sprememba Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je potrdila tretjo spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, dne 21. 3. 2019. 

3. sprememba Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je potrdila četrto spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, dne 27. 8. 2019. 

4. sprememba Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je potrdila peto spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, dne 9. 9. 2020. 

5. sprememba Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je potrdila šesto spremembo Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020, CCI 2014SI14MFOP001, dne 23. 7. 2021. 

6. sprememba Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.