Novice/IMG_1

EASME, izvajalska agencija za mala in srednje velika podjetja, ki podpira Evropsko komisijo pri izvajanju ukrepov in jo financira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo objavlja razpis za zunanje ...

Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se ...

V sredo, 25.5.2016 se je v prostorih Vlade RS na Gregorčičevi 27 v Ljubljani, odvila 2. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v ...

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila spremembo sklepa o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za ...

EU projekt, moj projekt 2016

Glasujte in se nam pridružite na dogodkih! Ali veste, da je bilo v zadnjih nekaj letih s pomočjo sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada ali Kohezijskega ...

Spoštovani! Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo predlog Uredbe o določitvi in izvajanju ukrepov ter tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega ...

V okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo je objavljen javni razpis, namenjen sofinanciranju projektov sodelovanja na področju celostne pomorske politike v Črnem morju in Sredozemskem ...

Obveščamo vas, da je Vlada RS potrdila sklep o ustanovitvi, organizaciji, nalogah in imenovanju članov Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ...

V Uradnem listu RS št. 65/2015 je objavljeno Obvestilo o odobritvi Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2020.

Evropska komisija je sprejela ključni program financiranja, s katerim bo slovenski sektor pomorstva, ribištva in ribogojstva v obdobju 2014–2020 dobil 32,6 milijona evrov, od tega skoraj 25 milijonov ...