Novice/IMG_1

V četrtek, 18.5.2017 se je v prostorih Vlade RS v Ljubljani, odvila 3. seja Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo v ribištvo v Republiki Sloveniji za ...

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), bo gostitelj in soorganizator Znanstveno svetovalnega odbora (SAC) Generalne ribiške komisije za Sredozemlje (GFCM), ki bo v Ljubljani (na ...

Od 21. do 23. aprila 2017 je potekal 10. Mednarodni sejem lovstva in ribištva v Gornji Radgoni. Predstavljen je bil tudi Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v ...

Ljubljana, 23. 3. 2017 Vlada RS se je seznanila s poročilom in mnenjem neodvisnega revizijskega organa, iz katerih izhaja, da Organ upravljanja in Organ za potrjevanje za Operativni program za ...

Ljubljana, 23. 3. 2017 Vlada RS je izdala Uredbo o izvajanju ukrepov iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki ...

V teku je fotografski natečaj ''Kaj socialna vključenost v ribiški skupnosti pomeni zate?'' Sodelujete lahko tako, da do 15. marca 2017 pošljete vašo fotografijo na marguerite@farnet.eu, skupaj z ...

Ljubljana, 24. 2. 2017 – Danes je na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano potekala novinarska konferenca, na kateri je minister mag. Dejan Židan s sodelavci predstavil izvajanje ...

Vabimo vas na 1. srečanje lokalnih akcijskih skupin, ki bo v petek, 20. 1. 2017, na Dvoru Jezeršek, Zgornji Brnik 63, 4207 Cerklje na Gorenjskem (Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica). ...

Seminar ''Doseganje rezultatov na način CLLD''

V organizaciji Evropske mreže za razvoj podeželja in ostalih pristojnih EU inštitucij za izvajanje CLLD je v Bastadu na Švedskem od 6.12 do 8.12. 2016 potekal dvodnevni seminar, na katerem so bili ...

Objavljen je predlog Uredbe o izvajanju ukrepov iz OP ESPR 2014-2020, ki se izvajajo v skladu z javnimi razpisi. Več >>