OP ESPR 2014-2020

Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo podpira pomorsko in ribiško politiko EU v obdobju 2014–2020. Je eden od petih evropskih strukturnih in investicijskih skladov, ki se medsebojno dopolnjujejo in so namenjeni okrevanju gospodarstva in ustvarjanju delovnih mest v Evropi.

Sklad:

  • podpira ribiče pri prehodu na trajnostni ribolov,
  • podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva,
  • financira projekte v zvezi z zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja evropskih obalnih skupnosti,
  • omogoča lažji dostop do finančnih sredstev.

Delovanje sklada

Sklad sofinancira projekte skupaj z državnimi sredstvi:

  • vsaki državi se dodeli delež celotnega proračuna sklada glede na obseg njene ribiške industrije,
  • država nato pripravi operativni program, v katerem določi, kako namerava porabiti dodeljena sredstva,
  • ko Komisija odobri ta program, se nacionalni organi sami odločijo, katere projekte bodo financirali,
  • nacionalni organi in Komisija so skupaj odgovorni za izvajanje programa.