Novice/IMG_1

Zaprtje 6. javnega razpisa za ukrep "Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture"

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 13. septembra 2021, ob 24. uri, zaprlo šesti javni razpis za ukrep »Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (ESPR) za obdobje 2014-2020.

Podlaga je Uredba o izvajanju ukrepov iz navedenega operativnega programa (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19 in 41/21).

Obvestilo