Novice/IMG_1

Zaprtje 2. javnega razpisa za ukrep Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes 10. oktobra 2021 ob 24. uri zaprlo drugi javni razpis za ukrep »Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (ESPR) za obdobje 2014-2020.

Podlaga je Uredba o izvajanju ukrepov iz navedenega operativnega programa (Uradni list RS, št. 14/17, 16/18, 80/18, 78/19 in 41/21).

Obvestilo