Novice/IMG_1

Zaprtje 1. javnega razpisa za ukrep "Zdravje in varnost"

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse vlagatelje, da bo danes, 1. julija 2021 ob 24. uri, zaprlo prvi javni razpis za ukrep »Zdravje in varnost« iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v  Republiki Sloveniji (ESPR) za obdobje 2014-2020.

Podlaga je Uredba o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz navedenega operativnega programa (Uradni list RS, št. 89/20 in 90/21).

Obvestilo