Novice/IMG_1

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz OP ESPR 2014-2020

Vlada je na 80. redni seji obravnavala in sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju ukrepa zdravje in varnost iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020 in jo objavi v Uradnem listu.

Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji (OP ESPR) za obdobje 2014–2020 za podporo iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Sloveniji, je potrjen z Izvedbenim sklepom Komisije z 22. julija 2015, zadnjič spremenjenim z Izvedbenim sklepom Komisije z 9. septembra 2020 o spremembi Izvedbenega sklepa C(2015)5168.

S spremembami uredbe se spreminja višina finančnih sredstev na ukrepu, in sicer iz 160.000 evrov na 260.000 evrov. Glede na to, da se program zaključuje, se določa tudi natančen datum zaključka izvajanja operacij in predložitev zadnjega zahtevka za povračilo sredstev, ki je 30. september 2023.