Novice/IMG_1

Ministrstvo vabi k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo v obdobju 2021-2027

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vabi vse zainteresirane k oblikovanju lokalnih akcijskih skupin za ribištvo za izvajanje ukrepa ''Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost'' iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027.

Povabilo je informativne narave in bo ministrstvu služilo kot pomoč pri načrtovanju aktivnosti za izvajanje ukrepa "Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost - CLLD 2021-2027''.

Pobude lahko zainteresirani oddajo do 3. septembra 2021 na e-naslov: gp.mkgp@gov.si.

Za dodatna pojasnila in informacije pišite na e-naslov: espr.mkgp@gov.si.

Dodatne informacije najdete v priloženem vabilu