Novice/IMG_1

Javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in strategij lokalnega razvoja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vse lokalne akterje, da je v petek, 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS na podlagi 80. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 46/15) objavilo javni poziv za oblikovanje lokalnih partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja.

Strategija lokalnega razvoja mora biti izdelana na obrazcu, ki je Priloga 7 Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020 (Uradni list RS, št. 46/15).