Novice/IMG_1

3. srečanje Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020

V petek, 18. 6. 2021, je preko spleta potekalo že tretje srečanje Medresorske delovne skupine za CLLD po 2020 (MDS CLLD 2021-2027)  s predstavniki vseh lokalnih akcijskih skupin (LAS). Spletnega srečanja se je udeležilo preko 75 udeležencev, poleg predstavnikov vseh 37 LAS še predstavniki vseh v CLLD vključenih skladov ter predstavniki MGRT in ARSKTRP.

MDS CLLD 2021-2027  je predstavila pogoje za oblikovanje LAS v novi perspektivi ter izhodišča za oblikovanje finančnega okvirja v prihodnjem programskem obdobju. V nadaljevanju smo se dotaknili tudi prehodnega obdobja na skladu EKSRP, vključno z razdelitvijo sredstev znotraj podukrepov in predlogi poenostavljenih oblik stroškov.

LAS-om je bilo predstavljeno tudi aktualno stanje priprav pri Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, vključno s pogoji za oblikovanje ribiških LAS-ov (LASR).

Predstavitev 1

Predstavitev 2

Foto