Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja

Ime ukrepa: Podpora oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov ter regionalnega sodelovanja

Pravna podlaga: 37. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Za zagotovitev učinkovitega oblikovanja in izvajanja ohranitvenih ukrepov iz 7., 8. in 11. člena Uredbe 1380/2013/EU ter regionalnega sodelovanja v skladu z 18. členom navedene uredbe se podpira:

  • oblikovanje, razvoj in spremljanje tehničnih ter upravnih sredstev, potrebnih za razvoj in izvajanje ohranitvenih ukrepov in regionalizacije;
  • sodelovanje zainteresiranih strani in sodelovanje med državami članicami pri oblikovanju in izvajanju ohranitvenih ukrepov in regionalizacije.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.