Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja

Ime ukrepa: Izboljšanje znanja o stanju morskega okolja

Pravna podlaga: Točka c prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Dejavnosti v okviru tega ukrepa so namenjene izboljšanju poznavanja stanja morskega okolja z namenom izdelave programov spremljanja in programov ukrepov iz Direktive 2008/56/ES v skladu z obveznostmi iz navedene direktive.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.