Celostni pomorski nadzor

Ime ukrepa: Celostni pomorski nadzor

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 80. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Dejavnosti v okviru tega ukrepa bodo prispevale k ciljem celostnega pomorskega nadzora in zlasti k ciljem skupnega okolja za izmenjavo informacij.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.