Produktivne naložbe v zaprte sisteme v akvakulturi

Ime ukrepa: Produktivne naložbe v zaprte sisteme v akvakulturi

Pravna podlaga: Točke e, i in j prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Podpora naslednjim aktivnostim:

  • naložbe za zmanjševanje negativnih ali povečevanje pozitivnih vplivov na okolje ter izboljšanje učinkovite rabe virov;
  • naložbe, ki bistveno zmanjšajo vpliv podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, na porabo in kakovost vode, zlasti z zmanjšanjem količine porabljene vode ali kemikalij, antibiotikov in drugih zdravil ali izboljšanjem kakovosti izhodne vode, vključno z uporabo večtrofičnih sistemov akvakulture;
  • spodbujanje akvakulture v zaprtih sistemih, kjer se proizvodi iz akvakulture gojijo v zaprtih sistemih ponovnega kroženja, kar čim bolj zniža porabo vode.

Upravičenci: Podjetja in samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov ter nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.

Vlagatelji so lahko le mikro, mala in srednja podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Evropske komisije št. 2003/361/EC z dne 6. maja 2003:

  • mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR;
  • malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 10 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 10 milijonov EUR;
  • srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 milijonov EUR

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih stroškov za operacijo.