Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Ime ukrepa: Produktivne naložbe v klasično akvakulturo

Pravna podlaga: Točke a, b, c, d, f, g in h prvega odstavka 48. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: V okviru ukrepa se podpira:

  • produktivne naložbe v akvakulturo;
  • diverzifikacija proizvodnje akvakulture in gojenih vrst;
  • posodobitev objektov akvakulture, vključno z izboljšanjem delovnih in varnostnih razmer delavcev v akvakulturi;
  • izboljšave in posodobitve, povezane z zdravjem in dobrim počutjem živali, vključno z nakupom opreme, namenjene zaščiti objektov akvakulture pred plenilci v naravi;
  • naložbe v izboljšanje kakovosti ali v dodano vrednost proizvodov iz akvakulture;
  • obnova obstoječih ribnikov ali lagun akvakulture z odstranjevanjem blata ali naložbami za preprečevanje nalaganja blata;
  • diverzifikacija prihodka podjetij, ki se ukvarjajo z akvakulturo, razvojem dopolnilnih dejavnosti.

Upravičenci: Podjetja in samostojni podjetniki z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov ter nosilci dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.

Vlagatelji so lahko le mikro, mala in srednja podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Evropske komisije št. 2003/361/EC z dne 6. maja 2003:

  • mikro podjetje je podjetje z manj kot 10 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od dveh milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od dveh milijonov EUR;
  • malo podjetje je podjetje z manj kot 50 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 10 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 10 milijonov EUR;
  • srednje podjetje je podjetje z manj kot 250 zaposlenimi in letnim prihodkom manjšim od 50 milijonov EUR ali vrednostjo premoženja manjšim od 43 milijonov EUR

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 50 % upravičenih stroškov za operacijo.