Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura

Ime ukrepa: Prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološko ribogojstvo

Pravna podlaga: 53. člen Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Ukrep prehod na sistem za okoljsko ravnanje in presojo ter ekološka akvakultura podpira prehod s konvencionalnih metod akvakulture na ekološko akvakulturo v smislu Uredbe 834/2007/ES in Uredbe 710/2009/ES. Podpora se dodeli v obliki nadomestila za največ tri leta v obdobju preusmeritve podjetja v ekološko pridelavo. Nadomestilo se izračuna na podlagi izgube prihodka ali dodatnih stroškov v obdobju prehoda s konvencionalne na ekološko pridelavo.

Upravičenci: Podpora se dodeli podjetjem in samostojnim podjetnikom z registrirano dejavnostjo gojenja vodnih organizmov ter nosilcem dopolnilne dejavnosti vzreje vodnih organizmov na kmetiji.

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih stroškov za operacijo.