Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

Ime ukrepa: Povečanje potenciala lokacij za akvakulturo

Pravna podlaga: Točka a prvega odstavka 51. člena Uredbe 508/2014/EU

Povzetek ukrepa: Določitev in kartiranje najprimernejših območij za razvoj akvakulture ob upoštevanju postopkov prostorskega načrtovanja, kadar je to ustrezno; določitev in kartiranje območij, kjer bi bilo treba izključiti dejavnosti akvakulture, da bi se ohranila vloga teh območij v delovanju ekosistema.

Upravičenci: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Merila za izbor operacij

Stopnja intenzivnosti javne pomoči: Intenzivnost javne pomoči v višini 100 % upravičenih odhodkov za operacijo.