# Ime upravičenca ID številka registra CFR Ime operacije Država
31 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Sodelovanje v projektu Agrobiznis Republika Slovenija Več
32 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Pregled stanja, ovrednotenje vpliva na okolje ter pregled možnih ukrepov za obvladovanje populacije tujerodne vrste rebrače (Mnemiopsis leidyi) v slovenskem morju Republika Slovenija Več
33 Občina Sevnica, OŠ Bistrica ob Sotli, OŠ Krmelj, OŠ Boštanj, Ribiška družina Sevnica, JZ OŠ Marjana - Najboljša riba je posavska riba Republika Slovenija Več
34 RD Brestanica-Krško Občina Krško CPT Krško RD Sevnica Simonišek Andreja s.p. - Povezani s Savo Republika Slovenija Več
35 Prosub podvodni servis d.o.o. - Nakup opreme in tovornega vozila Republika Slovenija Več
36 Ribogojstvo in predelava rib, Tadej Špegelj s.p. - Izgradnja predelovalnega obrata, nakup opreme in tovornega vozila Republika Slovenija Več
37 LAS Istre - Podpora za tekoče stroške in animacijo (1. zahtevek) Republika Slovenija Več
38 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Povečanje potenciala lokacij za marikulturo na obali in v slovenskem morju Republika Slovenija Več
39 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Kulturni bazar 2018 Republika Slovenija Več
40 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Priprava gradiva z vsebinami s področja ribištva za promocijsko kampanjo Republika Slovenija Več