# Ime upravičenca ID številka registra CFR Ime operacije Država
21 LAS Istre - Izvajanje Strategij lokalnega razvoja in operacij sodelovanja Republika Slovenija Več
22 LAS Gorenjska košarica - Izvajanje Strategij lokalnega razvoja in operacij sodelovanja Republika Slovenija Več
23 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Nakup drugih sredstev nadzora Republika Slovenija Več
24 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Razvoj inovativnih sistemov za nadzor in spremljanje Republika Slovenija Več
25 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Operativni stroški ob poostrenem nadzoru staležev Republika Slovenija Več
26 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Posodobitev in nakup patruljnih čolnov Republika Slovenija Več
27 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Terensko kartiranje morskih habitatnih tipov Natura 2000 v slovenskem morju Republika Slovenija Več
28 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Kartografski prikaz in opis bentoških habitatnih tipov v slovenskem morju vključno s kartografskim prikazom in opredelitvijo najverjetnejših območij vpliva na habitatne tipe Republika Slovenija Več
29 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Spremljanje vrstne pestrosti in abundance tujerodnih vrst v slovenskem morju Republika Slovenija Več
30 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Monitoring delfinov v slovenskem morju za poročevalsko obdobje 2013-2018 Republika Slovenija Več