# Ime upravičenca ID številka registra CFR Ime operacije Država
11 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Študije Republika Slovenija Več
12 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Nadzor in revizija Republika Slovenija Več
13 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Delovni načrt za zbiranje podatkov v sektorju ribištva in akvakulture v obdobju 2017-2019, za leto 2017 Republika Slovenija Več
14 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - Izdelava študije za prepoznavanje vrzeli pri izmenjavi podatkov na področju pomorskega nadzora in izboljšanje povezljivosti obstoječih informacijskih sistemov, ki bodo prispevali k celostnemu pomorskemu nadzoru Republika Slovenija Več
15 LAS Dolina Soče - Izvajanje podukrepa Pripravljalna podpora v okviru izvajanja ukrepa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) Republika Slovenija Več
16 LAS Posavje - Izvajanje podukrepa Pripravljalna podpora v okviru izvajanja ukrepa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) Republika Slovenija Več
17 LAS Istre - Izvajanje podukrepa Pripravljalna podpora v okviru izvajanja ukrepa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) Republika Slovenija Več
18 LAS Gorenjska košarica - Izvajanje podukrepa Pripravljalna podpora v okviru izvajanja ukrepa CLLD (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost) Republika Slovenija Več
19 LAS Dolina Soče - Izvajanje Strategij lokalnega razvoja in operacij sodelovanja Republika Slovenija Več
20 LAS Posavje - Izvajanje Strategij lokalnega razvoja in operacij sodelovanja Republika Slovenija Več