Zaporedna številka 5
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Seminarji in medijska orodja
Povzetek operacije

Pobude, vključno s seminarji in medijskimi orodji, usmerjenimi v dvig ozaveščenosti ribičev in drugih akterjev, kot so inšpektorji, državni tožilci in sodniki ter javnosti o potrebi boja proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu ter o izvajanju pravil SRP.

Datum začetka operacije 08.12.2016
Datum zaključka operacije 31.12.2023
Skupni upravičeni odhodki 31.476,62 €
Znesek prispevka Unije 28.328,96 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike 

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 05.02.2020
Nazaj na seznam operacij