Zaporedna številka 3
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrabo
ID številka registra CFR -
Ime operacije Razvoj, nakup in namestitev komponent za zagotavljanje prenosa podatkov
Povzetek operacije

Razvoj, nakup in namestitev komponent, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, ki so potrebne za zagotavljanje prenosa podatkov od akterjev, ki sodelujejo pri ribolovu in trženju ribiških proizvodov, zadevnim organom v državah članicah in organom Unije, vključno s potrebnimi komponentami za sisteme za elektronsko zapisovanje in poročanje (ERS), sisteme za spremljanje plovil (VMS) in sisteme samodejnega prepoznavanja (AIS), ki se uporabljajo za nadzor.

Datum začetka operacije 08.12.2016
Datum zaključka operacije 31.12.2023
Skupni upravičeni odhodki 90.000 €
Znesek prispevka Unije 81.000 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike 

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 08.12.2016
Nazaj na seznam operacij