Zaporedna številka 4
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Programi za usposabljanje in izmenjavo
Povzetek operacije

Programi za usposabljanje in izmenjavo, tudi med državami članicami, za osebje, ki je odgovorno za spremljanje, kontrolo in nadzor ribištva.

Datum začetka operacije 08.12.2016
Datum zaključka operacije 31.12.2023
Skupni upravičeni odhodki 632,60 €
Znesek prispevka Unije 569,34 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike 

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 05.02.2020
Nazaj na seznam operacij