Zaporedna številka 2
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Nakup, namestitev in razvoj tehnologije
Povzetek operacije

Nakup, namestitev in razvoj tehnologije, vključno z računalniško strojno in programsko opremo, sistemi za zaznavanje plovil, sistemi televizije zaprtega kroga (CCTV) in omrežji IT, ki omogočajo zbiranje, upravljanje, potrjevanje, analiziranje, obvladovanje tveganja, predstavitev (s pomočjo spletnih mest v zvezi z nadzorom) in izmenjavo ter razvoj metod vzorčenja podatkov v zvezi z ribištvom, ter medsebojno povezavo sistemov za medsektorsko izmenjavo podatkov.

Datum začetka operacije 08.12.2016
Datum zaključka operacije 31.12.2023
Skupni upravičeni odhodki 560.000 €
Znesek prispevka Unije 504.000 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

3 - Spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 05.02.2020
Nazaj na seznam operacij