Zaporedna številka 6
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Izvajanje Operativnega programa
Povzetek operacije

Aktivnosti izvajanja OP ESPR 2014-2020 morajo jasno in nedvoumno izhajati iz potreb upravičenca po učinkovitem izvrševanju njegovih nalog v postopku izvajanja OP 2014-2020. Izvajanje OP 2014-2020 se izvaja zlasti skozi aktivnosti naslednjih projektov:

  • projekt zaposlitve
  • projekt delovna srečanja / službene poti
  • projekt zmanjševanja administrativnih bremen upravičencev ter izmenjava dobrih praks
  • projekt seje Odbora za spremljanje in obiski delegacij
  • projekt storitve zunanjih izvajalcev in strokovnjakov
Datum začetka operacije 22.07.2015
Datum zaključka operacije 30.11.2023
Skupni upravičeni odhodki 1.986.452 €
Znesek prispevka Unije 1.489.839 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

/

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 26.03.2020
Nazaj na seznam operacij