Zaporedna številka 8
Ime upravičenca Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
ID številka registra CFR -
Ime operacije Izboljšanje upravne zmogljivosti
Povzetek operacije

Operacija Izboljšanje upravne zmogljivosti se bo izvajala skozi aktivnosti naslednjih projektov:

  • projekt Izobraževanje

Z ustreznim usposabljanjem zaposlenih želimo izboljšati učinkovitost upravljanja in izvajanja OP ESPR 2014-2020 ter izboljšati informiranost javnosti o pomoči, ki jo EU zagotavlja iz ESPR. Usposabljanj se bodo udeležili zaposleni, katerih delovne naloge so vezane na OP ESPR 2014-2020.

  • projekt Nabava in vzdrževanje opreme

Za nemoteno izvajanje nalog zaposlenih, katerih delovne naloge so vezane na izvajanje OP ESPR 2014-2020 se načrtuje nakup ter vzdrževanje opreme.

Datum začetka operacije 22.07.2015
Datum zaključka operacije 30.11.2023
Skupni upravičeni odhodki 95.625 €
Znesek prispevka Unije 71.718,75 €
Poštna številka operacije 1000
Država Republika Slovenija
Ime prednostne naloge unije

/

Datum zadnje posodobitve seznama operacij 17.07.2019
Nazaj na seznam operacij